IPO Summary

We invite you to read the key information on the initial public offering of Pepco Group – the fast-growing, multi-format, pan-European discount variety retailer, which intends to float on the Warsaw Stock Exchange.

About Pepco

Fact Sheet – English

What is the size of the offering?

The public share offering of Pepco Group comprises up to 102,718,447 ordinary shares in total (excluding any over-allotment shares) with up to 5% of the final number of the sale shares offered to retail investors. 

Key information on purchase orders from retail investors

 • Retail investors can subscribe for the Company’s shares from 6 May 2021 to 13 May 2021, until 17:00 Warsaw time.
 • Purchase orders from retail investors will be accepted at the maximum price set at PLN 46 per share.
 • An investor may place multiple orders, the maximum number of shares subscribed for by one Retail Investor in one purchase order may not exceed 5.000.000 shares. 
 • The final number and price of the offer shares will be determined following a book-building process among institutional investors and will be published on or about 14 May 2021 (the Pricing Day).
 • If the number of the shares covered by purchase orders placed by the retail investors is greater than the number of the offer shares that are finally offered in the retail offering, the offer shares will be reduced proportionately.
 • To subscribe for the offer shares, an investor must have securities accounts opened with the investment firm in which they will subscribe for, and which is a part of the Retail Syndicate (see list below).
 • The retail investors will be reimbursed for any excess payments if the retail investors’ offer price is less than the maximum price

​​​​Where can purchase orders be placed?

Retail investors can subscribe for the shares of Pepco Group at the client service points of the institutions that are members of the retail syndicate. Purchase orders can be placed in person at a selected point of sale as well as via the internet and by telephone if member of the syndicate provides such subscription method.

Presented below is a list of members of the retail syndicate, along with a list of locations authorised to accept purchase orders for the Company’s shares.

 1. Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
 2. Dom Maklerski BDM S.A.
 3. Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
 4. Dom Maklerski BOŚ S.A.
 5. Dom Maklerski Banku BPS S.A.
 6. IPOPEMA Securities S.A.
 7. mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBank
 8. Millennium Dom Maklerski S.A.
 9. Noble Securities S.A. 
 10. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie 
 11. Trigon Dom Maklerski S.A.
   

Expected timetable of the offering

5-13 May 2021 Book-building process among institutional investors 
6-13 May 2021 (until 17:00 Warsaw time) Acceptance of purchase orders from retail investors 
on or about 14 May 2021 Publication of offer price and final number of offer shares for each investor category 
on or about 21 May 2021 Registration of the shares in the securities accounts of the retail investors
on or about 26 May 2021 Expected first day of trading on the WSE 

Press releases related to IPO

Publication of Prospectus

Podstawowe informacje o Pepco Group

Factsheet - Polish


Jaka jest wielkość oferty?

Oferta publiczna akcji Pepco Group obejmuje łącznie nie więcej niż 102.718.447 akcji zwykłych (bez uwzględnienia akcji dodatkowego przydziału). Inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie do 5% ostatecznej liczby sprzedawanych akcji.

 

Kluczowe informacje o zapisach inwestorów indywidualnych

 • Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje Spółki od 6 maja do 13 maja 2021 r. (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego).
 • Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 46 zł za akcję.
 • Inwestor indywidualny może złożyć wielkokrotne zapisy, przy czym liczba akcji w jednym zapisie nie może przekraczać 5.000.000.
 • Ostateczna liczba i ostateczna cena oferowanych akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zostaną opublikowane 14 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie).
 • Jeśli liczba akcji objętych zapisami inwestorów indywidualnych będzie wyższa niż liczba akcji oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w ramach oferty inwestorom indywidualnym, liczba akcji oferowanych przydzielonych inwestorom indywidualnym zostanie proporcjonalnie zredukowana.
 • Aby złożyć zapis na akcje, inwestor indywidualny musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, będącej członkiem konsorcjum detalicznego (ich listę prezentujemy poniżej).
 • Jeśli ostateczna cena akcji oferowanych inwestorom indywidualnym będzie niższa niż cena maksymalna, a także w przypadku redukcji zapisów, nadpłaty zostaną zwrócone inwestorom na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych wykorzystanego do złożenia zapisu, w trybie przewidzianym w Prospekcie.


Gdzie można złożyć zapis na akcje?

Inwestorzy indywidualni mogą złożyć zapis na akcje Pepco Group w punktach obsługi klienta instytucji finansowych, będących członkami konsorcjum detalicznego. Zapisy można składać osobiście w wybranym punkcie obsługi klienta, a także telefonicznie lub przez Internet, o ile dany członek konsorcjum detalicznego dopuszcza taką możliwość.
Poniżej prezentujemy listę członków konsorcjum detalicznego wraz z punktów obsługi klienta uprawnionych do przyjmowania zapisów na akcje Spółki.

Przewidywany harmonogram oferty

 

od 5 do 13 maja 2021 r.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

Od 6 do 13 maja 2021 (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Przyjmowanie zapisów inwestorów indywidualnych

14 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie)

Publikacja ceny akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

21 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie)

Zapisanie akcji na rachunkach inwestycyjnych inwestorów indywidualnych

26 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie)

Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

Informacje prasowe na temat oferty publicznej

Pepco Group publikuje prospekt – komunikat prasowy