Regulatory news

Our latest announcements

Technical / Market Reports​​​​

Date 12 Sep 23
Title Pepco Group N.V. Trevor Masters to step down as CEO
Document 152KB
Date 12 Sep 23
Title Pepco Group N.V. Trevor Masters ustępuje ze stanowiska CEO
Document 173KB
Date 13 Jul 23
Title Pepco Group N.V. – Q3 Trading Announcement
Document 190KB
Date 13 Jul 23
Title Pepco Group N.V. Komunikat nt. wstępnych wyników operacyjnych za III kwartał roku obrotowego 2023
Document 199KB
Date 26 Jun 23
Title Grupa Pepco otrzymała pozytywne ratingi od głównych agencji
Document 303KB
Date 26 Jun 23
Title Pepco Group receives positive ratings from major credit agencies
Document 291KB
Date 22 Jun 23
Title Pepco Group - oferta niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej kwocie głównej 375,0 mln EUR z terminem zapadalności w 2028 r.
Document 254KB
Date 22 Jun 23
Title Pepco Group - EUR 375m bond priced
Document 278KB
Date 19 Jun 23
Title Pepco Group - Proposed €300m bond launch
Document 292KB
Date 06 Jun 23
Title Pepco Group prezentuje wyniki finansowe za I półrocze zakończone 31 marca 2023 r.
Document 1,533KB
Date 06 Jun 23
Title Pepco Group – Interim Results for the First Half ending 31st March 2023
Document 868KB
Date 20 Apr 23
Title Pepco Group N.V. – Q2 Trading Announcement
Document 204KB
Date 20 Apr 23
Title Pepco Group N.V. - wybrane wyniki operacyjne za II kw. roku obrotowego 2023
Document 208KB
Date 12 Jan 23
Title Pepco Group N.V. – Q1 Trading Announcement
Document 230KB
Date 12 Jan 23
Title Pepco Group N.V. - komunikat nt. wybranych wyników operacyjnych za I kw. roku obrotowego 2023.
Document 202KB
Date 13 Dec 22
Title Pepco Group - Preliminary Statement
Document 623KB
Date 13 Dec 22
Title Pepco Group - wstępne wyniki za rok zakończony 30 września 2022 r.
Document 592KB
Date 25 Nov 22
Title Pepco Group N.V. - New appointments
Document 139KB
Date 25 Nov 22
Title Pepco Group N.V. - Informacja o nominacjach
Document 152KB
Date 13 Oct 22
Title Capital Markets Day 2022
Document 9,595KB
Date 12 Oct 22
Title Pepco Group N.V. - Q4 Trading Announcement
Document 267KB
Date 12 Oct 22
Title Pepco Group N.V. - komunikat nt. wybranych rocznych wyników operacyjnych.
Document 278KB
Date 14 Jul 22
Title Pepco Group N.V. – informacja dotyczący wyników operacyjnych za III kwartał
Document 221KB
Date 14 Jul 22
Title Pepco Group N.V. – Q3 Trading Announcement
Document 220KB
Date 09 Jun 22
Title Pepco Group – Interim Results for the First Half ending 31st March 2022
Document 668KB
Date 09 Jun 22
Title Pepco Group prezentuje wyniki finansowe za I półrocze zakończone 31 marca 2022 r.
Document 912KB
Date 22 Apr 22
Title Pepco Group N.V. Zmiany na stanowiskach kierowniczych Trevor Masters powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego, Nick Wharton przechodzi na emeryturę
Document 177KB
Date 22 Apr 22
Title Pepco Group N.V. - Board Changes - Trevor Masters appointed CEO, Nick Wharton to retire
Document 137KB
Date 21 Apr 22
Title Pepco Group N.V. – Zestawienie danych operacyjnych i finansowych za I połowę roku
Document 202KB
Date 21 Apr 22
Title Pepco Group - Q2 Trading Announcement
Document 197KB
Date 08 Mar 22
Title WSE Best Practice Compliance
Document 164KB
Date 28 Jan 22
Title Pepco Group N.V.- Results of voting at the 2021 Annual General Meeting
Document 236KB
Date 13 Jan 22
Title Pepco Group – Q1 Trading Announcement
Document 183KB
Date 13 Jan 22
Title Pepco Group N.V. - komunikat dot. wstępnych wyników operacyjnych za I kw.
Document 227KB
Date 05 Jan 22
Title Pepco Group N.V. - Andy Bond rezygnuje z funkcji Dyrektora Generalnego (CEO)
Document 73KB
Date 05 Jan 22
Title Pepco Group N.V. - Andy Bond to Step Down as CEO
Document 71KB
Date 14 Dec 21
Title AGM Agenda - Appendix
Document 154KB
Date 14 Dec 21
Title AGM Proxy
Document 155KB
Date 14 Dec 21
Title AGM Convocation Notice
Document 154KB
Date 14 Dec 21
Title AGM Agenda
Document 195KB
Date 14 Dec 21
Title Pepco Group – Preliminary Statement
Document 699KB
Date 14 Dec 21
Title Pepco Group – Publikacja wstępnych wyników finansowych
Document 676KB
Date 02 Nov 21
Title Pepco Group N.V. – Management Statement
Document 100KB
Date 02 Nov 21
Title Pepco Group N.V. – Informacja Zarządu
Document 104KB
Date 14 Oct 21
Title Pepco Group N.V. - komunikat na temat wstępnych operacyjnych wyników rocznych.
Document 199KB
Date 14 Oct 21
Title Pepco Group N.V. – Year-End Pre-Close Trading Statement
Document 280KB
Date 15 Jul 21
Title Pepco Group – Q3 Trading Announcement
Document 214KB
Date 15 Jul 21
Title Pepco Group - komunikat dot. wyników za III kwartał
Document 201KB
Date 24 Jun 21
Title Pepco Group – Interim Results for the First Half ending 31st March 2021
Document 695KB
Date 24 Jun 21
Title Pepco Group – Śródroczne wyniki za I półrocze zakończone 31 marca 2021 r.1
Document 333KB
Date 16 Jun 21
Title Signature of the framework agreement between PEPCO and CCC Austria for the acquisition of commercial leases
Document 64KB
Date 10 Jun 21
Title CR6_Information on the end of the stabilisation period
Document 67KB
Date 10 Jun 21
Title RB6_informacja o zakończeniu okresu stabilizacji
Document 101KB
Date 28 May 21
Title WSE Best Practice Compliance
Document 201KB
Date 28 May 21
Title Pepco N.V. - Report on the scope of the application of the WSE Best Practices
Document 70KB
Date 28 May 21
Title Pepco Group N.V.- Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Document 64KB
Date 26 May 21
Title Akcje Pepco Group N.V. debiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Document 450KB
Date 26 May 21
Title Pepco Group N.V. shares debut on the Warsaw Stock Exchange
Document 292KB
Date 25 May 21
Title Pepco Group N.V. - Accession to the Electronic Information Transfer System
Document 75KB
Date 25 May 21
Title Pepco Group N.V. - Admission of Pepco shares to trading on the WSE, registration of shares in the National Depository for Securities and assimilation
Document 64KB
Date 25 May 21
Title Pepco Group N.V. - Introduction of the shares in Pepco Group N.V. to stock exchange trading and the setting of the first day of trading in such shares
Document 63KB
Date 25 May 21
Title Pepco Group N.V. - Information on potential stabilisation actions
Document 70KB
Date 25 May 21
Title Pepco Group N.V. Stabilisation Notice
Document 23KB
Date 25 May 21
Title Pepco Group N.V. - Wprowadzenie akcji Pepco Group N.V. do obrotu giełdowego i wyznaczenie pierwszego dnia notowania
Document 105KB
Date 25 May 21
Title Pepco Group N.V. - Informacja o możliwych działaniach stabilizujących
Document 86KB
Date 25 May 21
Title Pepco Group N.V. - Uzyskanie dostępu do ESPI
Document 75KB
Date 25 May 21
Title Pepco Group N.V. - Dopuszczenie akcji Pepco Group N.V. do obrotu giełdowego i rejestracja akcji w KDPW oraz asymilacja
Document 84KB
Date 20 May 21
Title Pepco Group przydział akcji-komunikat prasowy
Document 454KB
Date 20 May 21
Title Pepco Group Allocation Update
Document 273KB
Date 14 May 21
Title Pepco Group N.V. Pricing Announcement
Document 294KB
Date 14 May 21
Title Pepco Group N.V. ogłasza ostateczną Cenę Akcji Oferowanych i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej
Document 454KB
Date 05 May 21
Title Pepco Group Announcement - Publication of Prospectus
Document 329KB
Date 05 May 21
Title Pepco Group publikuje prospekt - komunikat prasowy
Document 341KB
Date 26 Apr 21
Title Pepco Group ITF komunikat prasowy PL
Document 549KB
Date 26 Apr 21
Title Pepco Group Announcement of ITF on the WSE
Document 560KB