Regulatory filings

Date

Title

Document

11/07/2024

Pepco Group N.V. – komunikat nt. wybranych wyników operacyjnych za III kw. roku obrotowego 2024.

Pepco Group N.V. Third Quarter FY24 Trading Update

06/06/2024

Pepco Group N.V. Appointment of a Non-Executive Director

23/05/2024

Pepco Group N.V. – Wyniki finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 31 marca 2024 r.

Pepco Group N.V. Interim results for six months ended 31 March 2024

11/04/2024

Pepco Group N.V. Stephan Borchert appointed Pepco Group CEO

Pepco Group N.V. – komunikat nt. wybranych wyników operacyjnych za II kw. roku obrotowego 2024.

Pepco Group N.V. Second Quarter FY24 Trading Update

15/03/2024

Pepco Group N.V. Appointment of a Non-Executive Director

27/02/2024

Pepco Group N.V. – Notice regarding Hungarian business

Pepco Group N.V. – Komunikat nt. działalności Pepco na Węgrzech

19/02/2024

Pepco Group N.V. Komunikat nt. działalności Pepco w Austrii

Pepco Group N.V. Update on Pepco’s operations in Austria

18/01/2024

Pepco Group N.V. First Quarter FY24 Trading Update

Pepco Group N.V. – komunikat nt. wybranych wyników operacyjnych za I kw. roku obrotowego 2024.

22/12/2023

Pepco Group N.V. 2023 Annual Report and Accounts

WSE Best Practice Compliance Statement FY23

DCGC Compliance Statement FY23

12/12/2023

Pepco Group N.V. Wyniki wstępne za rok obrotowy zakończony 30 września 2023 r.

Pepco Group N.V. Preliminary results for the year to 30 September 2023

20/11/2023

Pepco Group N.V. Ibex Group announcement: Investment strategy in Pepco Group

18/10/2023

Capital Markets Day – refocusing our strategy to drive core profitability

Capital Markets Day – reorientacja strategii w celu poprawy podstawowej rentowności

12/10/2023

Pepco Group N.V. Fourth Quarter FY23 Trading Update

Pepco Group N.V. Komunikat nt. wstępnych wyników operacyjnych za IV kwartał roku obrotowego 2023

28/09/2023

Pepco Group N.V. Trading Update, Strategy Review and Organisational Changes

Pepco Group N.V. Informacje handlowe, przegląd strategii i zmiany organizacyjne

12/09/2023

Pepco Group N.V. Trevor Masters to step down as CEO

Pepco Group N.V. Trevor Masters ustępuje ze stanowiska CEO

13/07/2023

Pepco Group N.V. – Q3 Trading Announcement

Pepco Group N.V. Komunikat nt. wstępnych wyników operacyjnych za III kwartał roku obrotowego 2023

26/06/2023

Grupa Pepco otrzymała pozytywne ratingi od głównych agencji

Pepco Group receives positive ratings from major credit agencies

22/06/2023

Pepco Group – oferta niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej kwocie głównej 375,0 mln EUR z terminem zapadalności w 2028 r.

Pepco Group – EUR 375m bond priced

19/06/2023

Pepco Group – Proposed €300m bond launch

06/06/2023

Pepco Group prezentuje wyniki finansowe za I półrocze zakończone 31 marca 2023 r.

Pepco Group – Interim Results for the First Half ending 31st March 2023

20/04/2023

Pepco Group N.V. – Q2 Trading Announcement

Pepco Group N.V. – wybrane wyniki operacyjne za II kw. roku obrotowego 2023

12/01/2023

Pepco Group N.V. – Q1 Trading Announcement

Pepco Group N.V. – komunikat nt. wybranych wyników operacyjnych za I kw. roku obrotowego 2023.

13/12/2022

Pepco Group – Preliminary Statement

Pepco Group – wstępne wyniki za rok zakończony 30 września 2022 r.

25/11/2022

Pepco Group N.V. – New appointments

Pepco Group N.V. – Informacja o nominacjach

13/10/2022

Capital Markets Day 2022

12/10/2022

Pepco Group N.V. – Q4 Trading Announcement

Pepco Group N.V. – komunikat nt. wybranych rocznych wyników operacyjnych.

14/07/2022

Pepco Group N.V. – informacja dotyczący wyników operacyjnych za III kwartał

Pepco Group N.V. – Q3 Trading Announcement

09/06/2022

Pepco Group – Interim Results for the First Half ending 31st March 2022

Pepco Group prezentuje wyniki finansowe za I półrocze zakończone 31 marca 2022 r.

22/04/2022

Pepco Group N.V. Zmiany na stanowiskach kierowniczych Trevor Masters powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego, Nick Wharton przechodzi na emeryturę

Pepco Group N.V. – Board Changes – Trevor Masters appointed CEO, Nick Wharton to retire

21/04/2022

Pepco Group N.V. – Zestawienie danych operacyjnych i finansowych za I połowę roku

Pepco Group – Q2 Trading Announcement

08/03/2022

WSE Best Practice Compliance

13/01/2022

Pepco Group – Q1 Trading Announcement

Pepco Group N.V. – komunikat dot. wstępnych wyników operacyjnych za I kw.

05/01/2022

Pepco Group N.V. – Andy Bond rezygnuje z funkcji Dyrektora Generalnego (CEO)

Pepco Group N.V. – Andy Bond to Step Down as CEO

14/12/2021

AGM Agenda – Appendix

AGM Proxy

AGM Convocation Notice

AGM Agenda

Pepco Group – Preliminary Statement

Pepco Group – Publikacja wstępnych wyników finansowych

02/11/2021

Pepco Group N.V. – Management Statement

14/10/2021

Pepco Group N.V. – komunikat na temat wstępnych operacyjnych wyników rocznych.

Pepco Group N.V. – Year-End Pre-Close Trading Statement

02/10/2021

Pepco Group N.V. – Informacja Zarządu

15/07/2021

Pepco Group – Q3 Trading Announcement

Pepco Group – komunikat dot. wyników za III kwartał

24/06/2021

Pepco Group – Interim Results for the First Half ending 31st March 2021

Pepco Group – Śródroczne wyniki za I półrocze zakończone 31 marca 2021 r.1

16/06/2021

Signature of the framework agreement between PEPCO and CCC Austria for the acquisition of commercial leases

10/06/2021

CR6_Information on the end of the stabilisation period

RB6_informacja o zakończeniu okresu stabilizacji

28/05/2021

WSE Best Practice Compliance

Pepco N.V. – Report on the scope of the application of the WSE Best Practices

Pepco Group N.V.- Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

26/05/2021

Akcje Pepco Group N.V. debiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Pepco Group N.V. shares debut on the Warsaw Stock Exchange

25/05/2021

Pepco Group N.V. – Accession to the Electronic Information Transfer System

Pepco Group N.V. – Admission of Pepco shares to trading on the WSE, registration of shares in the National Depository for Securities and assimilation

Pepco Group N.V. – Introduction of the shares in Pepco Group N.V. to stock exchange trading and the setting of the first day of trading in such shares

Pepco Group N.V. – Information on potential stabilisation actions

Pepco Group N.V. Stabilisation Notice

Pepco Group N.V. – Wprowadzenie akcji Pepco Group N.V. do obrotu giełdowego i wyznaczenie pierwszego dnia notowania

Pepco Group N.V. – Informacja o możliwych działaniach stabilizujących

Pepco Group N.V. – Uzyskanie dostępu do ESPI

Pepco Group N.V. – Dopuszczenie akcji Pepco Group N.V. do obrotu giełdowego i rejestracja akcji w KDPW oraz asymilacja

20/05/2021

Pepco Group przydział akcji-komunikat prasowy

Pepco Group Allocation Update

14/05/2021

Pepco Group N.V. Pricing Announcement

Pepco Group N.V. ogłasza ostateczną Cenę Akcji Oferowanych i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej

05/05/2021

Pepco Group Announcement – Publication of Prospectus

Pepco Group publikuje prospekt – komunikat prasowy

26/04/2021

Pepco Group ITF komunikat prasowy PL

Pepco Group Announcement of ITF on the WSE

28/01/2021

Pepco Group N.V.- Results of voting at the 2021 Annual General Meeting